Større amerikansk handels underskud i april

Det amerikanske handelsunderskud steg til 69,675 mia. $ i april, og det underskud var større end forventet.