Stor stigning i forbruget i USA i maj

Mens de personlige indkomster i USA faldt med 4,2% i maj (den hvide kurve), så steg forbruget med 8,2% i samme måned (de rød/grønne søjler). Der har været en markant stigning i opsparingskvoten i forbindelse med covid-19 pandemien (den blå linie).