Stort fald i de personlige indkomster i USA

De personlige indkomster oplevede et stort dyk i USA på 7,1% (den hvide kurve). Faldet var dog ikke større end forventet. Samtidig faldt det personlige forbrug med 1,2% (de gule søjler). Opsparingskvoten faldt til 13,6% (den blå linie).