Stort underskud på betalingsbalancen i USA

Underskuddet på den amerikanske betalingsbalances løbende poster steg til 291,42 mia. $ i 1. kvartal (de røde søjler). Vi skal tilbage til 1991 for at finde et lille overskud på betalingsbalancen.