Tallene fra eurozonen som forventet

eugdp311016

Den økonomiske vækst i eurozonen var på 0,3% i 3. kvartal iflg. de foreløbige tal (de gule søjler). Det betød, at den årlige vækstrate forblev på 1,6% (den hvide kurve). Inflationen i eurozonen steg en smule til 0,5% (den blå linie) i oktober iflg. de foreløbige tal.