That’s it – finito

Martin Kotthaus, der er talsmand for det tyske finansministerium slog i dag fast, at det ikke kommer på tale at øge bevillingerne til den europæiske hjælpefond, EFSF, ud over de 440 mia. €. Til reportere sagde Kotthaus: “that’s it – finito” iflg. Bloomberg.