Uændrede BNP tal fra USA for 3. kvartal

Den endelige udregning af det amerikanske bruttonationalprodukt for 3. kvartal viste 2,1% p.a. (de gule søjler). Det var uændret i forhold til de foreløbige tal. Den årlige vækstrate er på samme 2,1% (den hvide kurve).