Uændret arbejdsløshed i Danmark

Den danske nettoarbejdsløshed var uændret på 2,1% i maj (den hvide kurve), ligesom bruttoarbejdsløsheden forblev på 2,5% (den gule linie).