Uændret dansk arbejdsløshed i august

Den danske nettoarbejdsløshed var uændret på 2,5% i august (den hvide kurve). Derimod steg bruttoarbejdsløsheden lidt til 2,9% (den gule linie).