Uændret nettoarbejdsløshed i Danmark

Den danske nettoarbejdsløshed var uændret på 2,3% i juli (den hvide kurve). Derimod steg bruttoarbejdsløsheden lidt til 2,7% (den gule linie).