Uændret rente i Sverige

Sveriges Riksbank fastholdt renten på 0% efter rentemødet i dag (den hvide kurve). Det sker på trods af, at inflationen er steget til 2,8% (den gule kurve), og den underliggende inflation endda har nået 3,1% (den blå linie).

Riksbanken vurderer dog, at inflationen vil begynde at falde igen til næste år, og at renten derfor vil forblive uændret. Man påtænker at genkøbe de obligationer i beholdningen, som forfalder, så størrelsen af opkøbsprogrammet holdes fast. Man forventer først, at renten begynder at blive hævet i 2024.

I forbindelse med rentemødet udsendte man pengepolitisk rapport for november. Tabellen herunder viser hovedtallene fra Riksbankens seneste prognose:

Hele den 88 sider store pengepolitiske rapport kan downloades ved at klikke på billedet herunder: