Uændret svensk arbejdsløshed i april

Den svenske arbejdsløshed var uændret på 8,2% i april (den hvide kurve), mens den sæsonkorrigerede arbejdsløshed steg til 7,7% (den gule linie).