Uændret tysk arbejdsløshed i april

Den tyske arbejdsløshed var uændret på 6,0% i april (den hvide kurve), idet 9.000 flere var uden arbejde (de rød/grønne søjler). Tallet var dårligere end forventet.