Uændret tysk arbejdsløshed i januar

Den tyske arbejdsløshed var uændret på 6,0% i januar efter nedjustering af december tallet (den hvide kurve). Der var 41.000 færre arbejdsløse over måneden (de rød/grønne søjler). Tallet var bedre end forventet.