Udviklingen i BNP fra 2007 til 2012

Kortet herover viser BNP per indbygger i 2007, mens kortet herunder viser situationen i 2012 – altså 5 år senere.