Udviklingen i BNP PPP per indbygger

Graferne herover viser udviklingen i købekraften baseret på bruttonationalproduktet i udvalgte lande iflg. IMF. Der er tale om priser i US dollars med en forventet udvikling frem til 2029.

I toppen af de viste lande finder vi Danmark (hvid kurve), efterfulgt af Tyskland (gul linie), Frankrig (blå linie), UK (rød linie) og Italien (grøn linie). Den gennemsnitlige købekraft i Italien er således 28% under den danske iflg. IMFs beregninger.