Book et møde
book

Book et uforpligtende møde

Indtast venligst dine oplysninger, så kontakter vi dig hurtigst muligt!

Porteføljemanager /rådgiver

Michael Balsby

Book et foredrag med Svend Jørgen Jensen

Indtast venligst dine oplysninger og ønsket dato for foredrag, så kontakter vi dig hurtigst muligt og tager en snak om det.

Stifter, chefstrateg

Svend Jørgen Jensen

Står du med spørgsmål omkring din økonomiske situation?

Vi kan hjælpe dig videre

Kunderådgiver

Karl Skovgaard

Står du spørgsmål omkring økonomisk optimering af dit landbrug?

Vi kan hjælpe dig videre.

Kunderådgiver

Karl Skovgaard

Jeg vil gerne høre mere om:

Indtast navn, email og telefonnummer så kontakter vi dig hurtigst muligt

Udviklingen i salget af aviser på globalt plan

Posted af John Yde, 6. juni, 2013 - 10:39

Det er almindeligt kendt, at dagpressen generelt lider under fremgangen af de digitale medier. Grafen herover illustrerer tilbagegangen (og fremgangen) i avissalget mellem 2008 og 2012 i procent. De nederste kurver viser den procentvise tilbagegang, som altså af de viste lande er størst i Danmark med en tilbagegang på næsten 42%. Derimod viser de øverste søjler, at der er fremgang i andre lande – ikke mindst i Kina, hvor oplagstallet steg 33% fra 2008 til 2012. Tallene bygger på World Association of Newspapers and New Publishers.