Book et møde
book

Book et uforpligtende møde

Indtast venligst dine oplysninger, så kontakter vi dig hurtigst muligt!

Porteføljemanager /rådgiver

Michael Balsby

Book et foredrag med Svend Jørgen Jensen

Indtast venligst dine oplysninger og ønsket dato for foredrag, så kontakter vi dig hurtigst muligt og tager en snak om det.

Stifter, chefstrateg

Svend Jørgen Jensen

Står du med spørgsmål omkring din økonomiske situation?

Vi kan hjælpe dig videre

Kunderådgiver

Karl Skovgaard

Står du spørgsmål omkring økonomisk optimering af dit landbrug?

Vi kan hjælpe dig videre.

Kunderådgiver

Karl Skovgaard

Jeg vil gerne høre mere om:

Indtast navn, email og telefonnummer så kontakter vi dig hurtigst muligt

Unge og lavindkomstgrupper driver væksten i privatforbruget

Posted af Lasse Uldbæk, 30. marts, 2016 - 10:46

BN-NH605_YngSpn_J_20160329114215

Privatforbruget udgør over 70% af den amerikanske økonomi og har derfor stor betydning for væksten. J.P. Morgan Chase har lavet en opgørelse af, hvem der bidrager til den årlige vækst i privatforbruget i 15 metroområder i USA. I den øverste grafik er det inddelt efter aldergrupper. Det viser, at det er aldergrupperne ‘under 25år’ (rød) og ’25år-34år’ (orange), der har leveret det største positive bidrag til væksten i privatforbruget, mens der er et negativt vækstbidrag for aldersgrupperne over 45 år. I den nederste grafik er væksten i privatforbruget inddelt efter indkomstklasser. Det viser, at det er den laveste indkomstgruppe (rød), der har leveret det største bidrag til væksten, mens dem med de højeste indkomster (blå) har trukket væksten ned.

BN-NH586_Income_J_20160329105358