US Feds. forventninger til udviklingen i USAs BNP

Grafikken herover viser ændringen i holdningen til det amerikanske bruttonationalprodukt blandt medlemmerne af den amerikanske centralbanks pengepolitiske råd fra 2012 til nu.