USA 1000 mia. $ fra sin potentielle BNP

De to grafer herover er fra St. Louis Fed., og den øverste viser den aktuelle BNP udvikling med blåt og den potentielle BNP udvikling i forhold til USA vækstpotentiale. Selv om det går fremad, så er der tale om en manko på 1000 mia. $, hvilket den nederste graf viser. Den illustrerer forskellen med de to øverste kurver.