Book et møde
book

Book et uforpligtende møde

Indtast venligst dine oplysninger, så kontakter vi dig hurtigst muligt!

Porteføljemanager /rådgiver

Michael Balsby

Book et foredrag med Svend Jørgen Jensen

Indtast venligst dine oplysninger og ønsket dato for foredrag, så kontakter vi dig hurtigst muligt og tager en snak om det.

Stifter, chefstrateg

Svend Jørgen Jensen

Står du med spørgsmål omkring din økonomiske situation?

Vi kan hjælpe dig videre

Kunderådgiver

Karl Skovgaard

Står du spørgsmål omkring økonomisk optimering af dit landbrug?

Vi kan hjælpe dig videre.

Kunderådgiver

Karl Skovgaard

Jeg vil gerne høre mere om:

Indtast navn, email og telefonnummer så kontakter vi dig hurtigst muligt

USA: Business Cyclen og aktiemarkedets langsigtede salgssignaler

Posted af Svend Jørgen Jensen, 22. november, 2010 - 14:52

Vi arbejdede i sidste uge med problemerne omkring business cyclen og aktiemarkedet. Vi har i figuren vist udviklingen i vor business cycle model. Inspirationen til faserne 1-4 er hentet fra økonomen J. Schumpeter, der skrev en bog i 1939: Business Cycles. Leading, Coincident og Lagging indicators er udarbejdet af Burns & Mitchel. Dataene leveres i dag af Conference-Board.com. Burns & Mitchel har skrevet adskillige bøger. For dem som interesserer sig for emnet kan anbefales: Geoffrey H. Moore: “Business Cycles, Inflation, and Forecasting” og Victor Zarnowitz: “Business Cycles, Theory, History, Indicators, and Forecasting”. Så er der noget at gå i gang med.

Selve modellen som vi har vist i chartet bygger på en teknisk analytisk MACD Model. Modellen her har aldrig givet falske signaler. Datagrundlaget er i alle 3 grupper makroøkonomiske tidsserier. Faserne er tidsforskudte i forhold til hinanden. D.v.s. fase 3 i leading indicators forecaster recessionen, d.v.s. fase 3 i Coincident indikatorerne. Fase 3 i lagging indicators er en stærk rentefaldsperiode.

De skraverede felter udgør nedtrendsperioderne i S&P 500. Årsagen til, at vi har lagt disse felter ind er, at vi vil se, hvornår disse signaler opstår i forhold til business cyklen. Vi har anvendt 12 mdrs. glidende gennemsnit og 12 mdrs Rate of Change som parametre for aktiemarkedet. Vi har desuden vist, hvor store tabene er fra nedtrenden er startet til den er sluttet. Salgssignalerne i aktiemarkedet forekommer i fase 2 eller 3 i leading indicators. Vi kan konstatere, at vi stort set ikke har set salgssignaler i fase 1. De 3 værste perioder var i 1973/75, 2000/2003 og 2007/2009. Her faldt aktierne i trendvendingsperioderne med henholdsvis -35%, -32% og -38%. Der er ikke tale om faldet fra den absolutte top til den absolutte bund. Der er tale om et fald i nedtrendsperioden. Den værste periode er det markante fald i 1987. Det kostede 13%, fordi der var tale om et hurtigt fald og en hurtig stigning. Alle tabsprocenterne fremgår af chartet. Da alternativer til aktieinvesteringer er obligationsinvesteringer, så er det nødvendigt at se på forholdet mellem aktier og obligationer. Vi har netop været igennem en periode, hvor obligationerne har givet et bedre afkast end aktier. Så selv om der er optrend i aktierne, så er der perioder, hvor de lange obligationer klarer sig bedre end aktierne. Som man kan se, så ligger der ikke i vores model en indikation på, at vi står over for en ny recession, men vi ved, at den kommer, men leading indicators er stadig i fase 1. Efter fase 1 kommer fase 2.

Konklusionen: Business cyclen er stadig i fase 1. Vi forventer ikke umiddelbart recession. Det levner plads til yderligere stigninger i aktierne. Undersøgelsen antyder, at trendanalyserne slår aktiemarkedet.

LEA, COI, LAG