Book et møde
book

Book et uforpligtende møde

Indtast venligst dine oplysninger, så kontakter vi dig hurtigst muligt!

Porteføljemanager /rådgiver

Michael Balsby

Book et foredrag med Svend Jørgen Jensen

Indtast venligst dine oplysninger og ønsket dato for foredrag, så kontakter vi dig hurtigst muligt og tager en snak om det.

Stifter, chefstrateg

Svend Jørgen Jensen

Står du med spørgsmål omkring din økonomiske situation?

Vi kan hjælpe dig videre

Kunderådgiver

Karl Skovgaard

Står du spørgsmål omkring økonomisk optimering af dit landbrug?

Vi kan hjælpe dig videre.

Kunderådgiver

Karl Skovgaard

Jeg vil gerne høre mere om:

Indtast navn, email og telefonnummer så kontakter vi dig hurtigst muligt

USA: Leading Indicacors og udsigterne

Posted af Svend Jørgen Jensen, 18. februar, 2013 - 12:00

De ledende økonomiske indikatorer i USA ligger i en optrend, idet indikatorerne ligger over 12 måneders glidende gennemsnit. Det er måske interessant at se på den nederste del af chartet. Dette er en  9-11 års cyklus baseret på Deweys model på 36 måneders procentvis udvikling på selve leading indicators. Vi ser også en 100 linie, som betegnes ligevægtslinien. Under ligevægt betyder recessionsperioder. Som man også kan se,er der nogle udsvingsgrænser. Der er etableret et 20 måneders glidende gennemsnit på den cykliske model. Ingen trend vil bestå evigt uden at skabe kræfter, der vil trække trenden i den modsatte retning. Husk på, at disse kurver er skabt af mennesker. De siger intet om mennerskers mening, men om menneskers adfærd. Enhver kan have sin egen mening, men adfærden er beskrivende. En cyklus har følgende elementer: 1) Over og under ligevægt. 2) Et amplitude niveau (udsvingsgrænser) 3. En regelmæssig cyklus (men ikke i tid). Økonomien synes at bevæge sig i 9-11 års bølger. Hvordan ser det så ud lige nu? Trenden er op, fordi leading indicators ligger over 12 måneders glidende gennemsnit. Den cykliske udvikling er over ligevægt og kan være i sit yderste amplitude niveau. Vi ser lige nu en mindre svækkelse i den cykliske udviklng. Det betyder, at tilvæksten til leading indicators er under svækkelse. Vi har et marginalt brud på 20 måneders glidende gennemsnit, men det tillægges ikke p.t. nogen betydning.  På torsdag offentliggøres tal for de ledende økonomiske indiktorer for USA. Konsensus er en stigning på 0,2%. Det vil ikke ændre på udviklingen. Vi vil fortsat ikke kunne forecaste en amerikansk recession. Man skal dog holde øje med tallet for coincident indikatorerne. Derimod har vi et stærkt signal for en kommende tysk recession.