USDA udsender juni måneds afgrøderapport

Det amerikanske landbrugsministerium, USDA, har udsendt sin afgrøderapport for juni. Her følger nogle af hovedkonklusionerne:

Hvede
De amerikanske udsigter for 2024/2025 lyder på øgede forsyninger, uændret brug, øget eksport og lavere slutlagre. Forsyningerne er opjusteret med 17 mio. bushels til 1875 mio. bushels. Eksporten ventes dog at blive 25 mio. bushels større og nå 800 mio. pga. mindre eksport fra Sortehavsregionen. Slutresultatet er en mindre nedjustering af forventningerne til de amerikanske lagre til 758 mio. bushels, som dog fortsat er betydeligt over 2023/2024 sæsonen.

De internationale forventninger til hveden lyder på mindre forsyninger, forbrug, handel og slutlagre. Forsyningerne er nedjusteret med 5,7 mio. tons til 1050,3 mio. tons. Det er især Rusland, Ukraine og EU, der er skyld i nedjusteringerne. Derimod er startlagrene justeret opad. Produktionen i Rusland er nedjusteret med 5 mio. tons til 83 mio. tons. Ukraine er nedjusteret 1,5 mio. tons til 19,5 mio. tons og EU er nedjusteret 1,5 mio. tons til 130,5 mio. tons. Forbruget forventes at blive 4,3 mio. tons lavere til 798 mio. tons. Handlen med hvede forventes at blive 3,2 mio. tons mindre og nå 212,8 mio. tons. Slutresultatet er, at de globale slutlagre nedjusteres med 1,3 mio. tons til 252,3 mio. tons.

Foderkorn
De amerikanske udsigter for majs er uændret i forhold til sidste måned. Det gælder også i forhold til slutlagrene.

Den globale produktion er nedjusteret med 1,4 mio. tons til 1511 mio. tons. Produktionen af majs er dog marginalt større – især pga. opjusteringer i Ukraine og Zambia, der kun delvis bliver udlignet af nedjustering for Rusland. De globale forventninger til slutlagrene af majs er justeret nedad for især Sydafrika, Rusland og Tanzania. Nedjusteringen er på 1,5 mio. tons til 310,8 mio. tons.

Oliefrø
De amerikanske forventninger for sojabønner lyder på større start- og slutlagre. De større startlagre skyldes især mindre forbrug end forventet. Samtidig er der tale om forventning til større produktion og ingen ændring i forventningerne til forbruget i 2024/2025. Det betyder, at de amerikanske slutlagre bliver opjusteret med 10 mio. bushels til 455 mio. bushels.

De globale forventninger til produktionen af oliefrø for 2024/2025 er sænket med 1,3 mio. tons til 685,8 mio. tons. Her er det forventningerne til rapsproduktionen i Europa og Australien, der spiller ind. De globale forventninger til sojabønne produktionen lyder på nedjustering af forventningerne til både start- og slutlagrene. Selv om der er tale om større lagre i USA, så kan det ikke udligne nedjusteringer i Brasilien og Paraguay. Brasiliens lagre er nedjusteret med 1 mio. tons til 153,0 mio. tons. Paraguays startlagre er nedjusteret pga. større eksport. De globale slutlagre af sojabønner er nedjusteret med 0,6 mio. tons til 127,9 mio. tons.

USDA rapporten har indtil videre kun haft en beskeden indflydelse på kursdannelsen på børserne.