USDA udsender Wasde afgrøderapport

Det amerikanske landbrugsministerium har udsendt sin månedlige Wasde afgrøderapport for november. Her er nogle af hovedtemaerne i rapporten:

Hvede
Udsigterne for USA for 2023/2024 sæsonen lyder på større forsyninger, mindre forbrug og større slutlagre. Forventningerne til forsyningerne skyldes en forventet stigning i importen med 10 mio. bushels til 145 mio. bushels. Med lavere forbrug betyder det en forventet opjustering af de amerikanske slutlagre med 14 mio. bushels til 684 mio. bushels.

De globale udsigter for hveden lyder også på øgede forsyninger, lidt lavere forbrug og større slutlagre. Forsyningerne er øget med 0,6 mio. tons til 1051,5 mio. tons. Det skyldes dog en opjustering af startlagrene, der er større end en reduktion i produktionen. Den globale produktion er nedjusteret med 1,5 mio. tons til 782 mio. tons. Mange lande viser nedjusteringer – især Argentina med 1,5 mio. tons. Det bliver dog opvejet af en opjustering på 5,0 mio. tons i Rusland. Forventningerne til de globale slutlagre af hvede er opjusteret med 0,6% mio. tons til 258,7 mio. tons.

Foderkorn
De amerikanske forventninger til majshøsten i 2023/2024 lyder på større produktion, forbrug og slutlagre. Majsproduktionen forventes at blive 170 mio. bushels større og nå 15,2 mia. bushels. Da forsyningerne ventes at stige mere end forbruget, resulterer det i en opjustering af slutlagrene på 45 mio. bushels til 2,2 mia. bushels.

De globale udsigter for foderkorn viser en opjustering på 4,8 mio. tons til 1499,3 mio. tons. Der er tale om en opjustering af forventningerne til majshøsten i Ukraine, Rusland, Burma og Paraguay, der kun bliver delvis reduceret af nedjustering i Mexico, Egypten og Indonesien. Slutresultatet er, at de globale slutlagre af majs må opjusteres med 2,6 mio. tons til 315,0 mio. tons.

Oliefrø
De amerikanske sojabønne udsigter for 2023/2024 sæsonen lyder på øget produktion og slutlagre. Produktionen af sojabønner ventes at bliver 25 mio. bushels større og nå 4,13 mia. bushels. Det skyldes højere udbytte. Det betyder også, at de forventningerne til de amerikanske slutlagre er øget til 245 mio. bushels.

De globale forventninger lyder på lavere startlagre, men større produktion, større forbrug og lavere slutlagre. De globale startlagre er nedjusteret med 1,6 mio. tons – især i Kina og Brasilien. Den globale produktion af sojabønner er hævet med 0,9 mio. tons til 400,4 mio. tons. Det er især Rusland, Ukraine og USA, der trækker op. De globale slutlagre bliver reduceret med 1,1 mio. tons, idet især Kina trækker ned, trods større lagre i Brasilien og USA.