Vedvarende energi vil udkonkurrere atom og kul

Grafen herover fra eia (US Energy Information Administration) illustrerer, at man snart vil se elproduktionen i USA på baggrund af vedvarende energi overhale den produktion, som sker fra atomkraft og kulfyrede kraftværker. Det er iflg. deres prognose især en kraftig stigning i udnyttelsen af solenergi, som er årsagen (grafen til højre).