Amerikanske & Tyske Konjunkturcykler

Svend Jørgen Jensen, chefstrateg hos Demetra Analyse, er klar med en ny video om den Amerikanske og Tyske Business Cycle.
Her kan du kort blive klogere på teorien bag Business Cycle Model og hvordan forskellige konjunkturforløb har sammenhæng med Bruttonationalproduktet. Derefter ses der på den historiske og aktuelle udvikling ser i den Amerikanske og Tyske business cycle på måneds- og kvartalsbasis. Afslutningsvis kommer Svend Jørgen Jensen ind på teorien omkring ’Betingelserne for en alvorlig konjunkturnedgang’ – og hvordan forholdene ser ud i dag i USA iht. til disse betingelser.