Vil arbejdsløsheden i USA snart begynde at stige?

Grafen herover viser sammenhængen mellem Kansas City Feds. Labor Market Conditions Index (den hvide kurve), der er et index på 24 arbejdsmarkeds relaterede komponenter. Dette index er vendt på hovedet for at se sammenhængen mellem dette og udviklingen i den amerikanske arbejdsløshed (den gule linie). Hvis den historiske sammenhæng (se de punkterede pile) skal fortsætte, så vil den arbejdsløsheden i USA snart begynde at stige.