Finansielle Markedsanalysers Anatomi

Finansielle Markedsanalysers Anatomi giver dig mere end 30 års indsigt i de finansielle markeder – køb bogen

 

Investeringsforeningen Demetra

Demetra lancerer ny investeringsforening. Alle med en formue eller pension har mulighed for at få udbytte af vores unikke koncept. Læs mere

Overblikket

Klar med stordriftsfordele i Investin Demetra

Stordriftsfordele er ofte nævnt i forbindelse med investeringsforeninger. Desværre kan man ikke altid se at investorerne også får glæde af stordriften. Det gør vi noget ved i Investin Demetra.

Vi har indgået en ny aftale om vores rådgivningsprovision, der gør at foreningen skal betale mindre når formuen vokser. Det gør vi allerede nu, da vi nemt kan forestille os, at det kan være svært at nedsætte satsen, når man har vænnet sig til at modtage pengene. Det vidner de årlige omkostningsanalyser af danske investeringsforeninger om.

Aftalen indeholder trappetrin og i praksis udvikler provisionen sig sådan:

udvikling i provision

Rådgivningsprovisionen er den eneste indtægt vi har løbende fra investeringsforeningen. Investin Demetra betaler nemlig ikke formidlingsprovision eller andre provisioner til Demetra Fondsmæglerselskab eller andre.

Husk vi har også nedsat omkostningen ved køb af nye andele i Investin Demetra – se nyheden her.

Du kan læse svar på nogen af de spørgsmål om omkostninger vi ofte modtager her.

Se flere indlæg

Finansnyt

Den amerikanske vækstrate faldt til 2,6% p.a. i 4. kvartal

gdp300115

Den amerikanske vækstrate faldt til 2,6% p.a. i 4. kvartal mod hele 5,0% i 3. kvartal (de gule søjler). Den årlige BNP vækst blev på 2,5% (den hvide kurve).

Lande med et universelt sundhedssystem

Den schweiziske valutareserve over 500 mia. CHF

Se flere indlæg