Overblikket

Er Nationalbanken på vej med en ny rentenedsættelse?

eurdkk

 

Vi har tidligere vist den cykliske udvikling i EUR/DKK. De fleste er ikke opmærksom på, at EUR/DKK bevæger sig i cykler af 140 uger. Vi har i den nederste del af  chartet vist denne udvikling. I den øverste del har vi vist 3 mdrs. renterne i DKK (rød kurve) og EUR/DKK med 50 ugers glidende gennemsnit. Uanset hvilket chart, man ser på, er det skabt af de markedsdeltagere, der dels er direkte  involveret i markedet sammen med de deltagere, der dels blot iagttager markedet.  Vi ved også, at stort set alle fundamentale nøgletal og markederne har et cyklisk forløb. For dem som vil arbejde med dette, skal vi gøre opmærksom på, at det kræver nogen erfaring i at se og iagttage et chart. Et cyklisk forløb i et chart afspejler markedsdeltagernes handlinger, der består af 4 faser. D.v.s. 2 over ligevægt (fase 1 og 2) og 2 under ligevægt (fase 3 og 4). Man skal også være opmærksom på, at intet cyklisk forløb er fuldstændig perfekt. Vi kan konstatere, at vi har et nedadgående brud på 50 ugers glidende gennemsnit lige over 746,00. Bevægelserne er sket i et markant ryk nedad. Det udtrykker, at sælgerne har været i overtal. Bundområdet ligger i 743,00. Kursen ligger p.t. omkring 744,35. Prøv af iagttage 3 mdrs. renterne og det cykliske forløb. Fald i EUR/DKK fører til fald i renterne. Derfor forventer vi, at Nationalbanken vil sætte indskudsbevisrenten ned med 0,10%, så vi igen lander på -0,55%.

Se flere indlæg

Finansnyt

Den amerikanske opsparing steg i marts

opsp290416

Nye tal fra USA viser, at den amerikanske opsparingskvote steg til 5,4% i marts (den grønne kurve). Den er i grafen herover vendt på hovedet, så fald i kurven betyder stigning i opsparingen.

Det er for at vise sammenhængen mellem en faldende opsparing (stigende grøn kurve) og et stigende aktiemarked. Den røde linie viser udviklingen i S&P 500 indexet.

Det betyder også, at hvis amerikanerne nu skal til at spare mere op, så vil det alt andet lige være et negativt signal for aktiemarkedet. Læg mærke til, at der er tale om en faldende tendens (den orange stiplede linie) siden 2005 – altså kort tid før finanskrisen.

Den canadiske vækstrate var negativ i februar

Lejere mere bekymrede en husejere i USA

Se flere indlæg