Overblikket

Det amerikanske aktiemarked er langt fra trenden. Det indebærer en langsigtet risiko.

 

UanS & P 500 Afvigelser fra trendenset om man arbejder med makroøkonomiske nøgletal eller med markederne er der en cyklisk udvikling med 4 faser. Tidshorisonterne kan være forskellig. Man kan arbejde med tal på årsbasis, kvartalsbasis eller månedsbasis. I vedlagte chart har vi arbejdet med S & P 500 på årsbasis. De gamle konjunkturmestre arbejdede med 9 års centreret glidende gennemsnit. Det har vi gjort i vedlagte chart. Billedet er det, man beskriver som afvigelserne fra trenden. Dermed får man en cyklisk udvikling. I princippet subtraherer man selve tallene for markedet fra trenden i markedet. Som man kan se, er top og bundpunkterne perfekte i historisk sammenhæng – også selvom datagrundlaget er årsbasis.  Vi ser nu, at vi er over ligevægt og formentlig på vej ind i fase 2. Markederne bevæger sig fra over ligevægt til under ligevægt. Som udviklingen ser ud lige nu, er der ikke sammenhæng mellem den risiko man løber, og det afkast man kan forvente. Man kan spørge: Hvad er sandsynligheden for, at S & P 500 igen skal under ligevægt. Vi anser denne sandsynlighed for at være meget høj. Det hænger bl.a. sammen med, at det amerikanske BNP beregnet på samme måde også i øjeblikket er langt fra ligevægt. Derfor bør man som investor overveje situationen ud fra en generel betragtning. Risk/reward forholdet er ikke p.t. i favør af investering i aktier – måske snarere det modsatte.

Se flere indlæg

Finansnyt

Den amerikanske vækstrate justeret lidt opad

gdp270516

Den amerikanske vækstrate var på 0,8% p.a. i første kvartal (de gule søjler). Det er en mindre opjustering i forhold til den tidligere udregning, der viste 0,5% vækst, men det er mindre, end markedet havde regnet med (0,9% vækst).

Den årlige vækstrate er på 2,0% p.a. (den hvide kurve).

Fortsat negativ vækst i Taiwan

Det ligner udbrud opad i bitcoin

Se flere indlæg