Teknisk analyse af det Danske aktiemarked

Læs også artiklen på INVESTOR: En ny recession lurer i horisonten

Se flere indlæg her

 


Overblikket

Demetra Business Cycle Model viser korrekte vækstprocenter i de 4 faser. Det gør modellen interessant

USA BNP vækstprocenterKun få økonomer anvender business cycle modeller. Principielt måler business cycle modeller afvigelser fra trenden. BNP har en trend. De gamle konjunkturmestre anvendte 9 års centreret glidende gennemsnit. BNP bevæger sig over og under dette gennemsnit. F.eks. var BNP over trenden i både 2000 og i 2007. I 2003 og i 2009 var BNP under trenden. Der er et afgørende problem knyttet til et centreret glidende gennemsnit. Det forskyder sig en halv gang. Et simpelt eksempel som forklarer problemstillingen. Vi har 3 observationer: 10, 20 og 30. Gennemsnittet er 20. Normalt vil man placere dette gennemsnit under 30, men det er jo ikke her gennemsnittet ligger. Det ligger under 20. Det giver os den udfordring, at der ikke ligger et gennemsnit under 30, så vi kan måle om BNP er over trenden eller under trenden. Vi skal beregne afstanden. Hvis gennemsnittet f.eks. er 22, så ligger BNP over ligevægt. Det kan løses ved en matematisk model eller man kan gætte på, hvordan gennemsnittet vil se ud. Uanset om man løser det ved en matematisk model eller ved et visuelt gæt, vil begge modeller være forkerte, men dog ikke, så de ikke kan anvendes. Demetra Business Cycle  Model har ikke denne problemstilling, fordi den bygger på en såkaldt MACD model, der er ført a`jour uden den nævnte problemstilling. Det vigtigste ved en model er, at den er korrekt i faserne. I figuren har vi vist Demetra Modellen med 4 faser. Målingen for de 4 faser er foretaget fra vendingerne til ligevægt og fra ligevægt til vendingerne. Fase 1 er den stærkeste vækstperiode og her derfor den højeste vækst. Fase 2 har en lavere vækst end fase 1. Fase 3 har altid negativ eller ingen vækst. Fase 4 viser ny vækstfremgang, men under fase 1. Der er kun 1 periode i Demetra Business Cycle model, hvor der ikke er overensstemmelse med denne udvikling. Det er i overgangen fra 2003 til 2006. Vi er nu i fase 2. Vi kan endnu ikke dokumentere, at vi kommer i fase 3. For at forecaste dette skal vi se på leading indicators, der også er i fase 2, men har været det før BNP cyklen. Se eventuelt videoen om Business Cyclen.

Se flere indlæg

Finansnyt

Den japanske deflation kører fortsat

japan260816

De japanske myndigheder offentliggjorde nye tal for forbrugerpriserne for juli, der viste et fald over måneden på 0,2% (de gule søjler) og over året på -0,4% (den hvide kurve).

Der er tale fortsat tale om deflation i Japan, hvor inflationen i brede termer har holdt sig det meste af tiden tæt på nulpunktet, selv om både regering af centralbank gør sig anstrengelser for at hæve inflationen.

Senest skete det i 2013, hvor man hævede afgifterne, hvilket da også førte til en stigning i inflationen, der dog sidenhen faldt igen og altså nu fortsat er under nul. Det eneste resultat af afgiftforhøjelserne var, at man satte økonomien mere i stå!

Farver, firmaer og logoer

Dagens finanskalender

Se flere indlæg