Blog - Finansnyt

Philadelphia Feds. index faldt i august

Modsat det tidligere offentliggjorte Empire State index så faldt Philadelphia Feds. industriindex til 18,9 i august (den hvide kurve). Det står altså i kontrast til den ret markante stigning i Empire State indexet til 25,2 (den gule linie).

US benzin produktion nær rekorden

Den amerikanske benzin produktion er tæt på (og i nogle over) den tidligere rekordmængde iflg. grafen herover fra eia (US Energy Information Administration). Således har produktionen gange været over øvre udsving i juni og juli måned (de røde prikker er … Læs mere

Hvilke materialer går der til at producere en Iphone?

You will find more statistics at Statista

Hverken Putin eller Trump scorer højt

En ny undersøgelse af PEW Research Center forsøger at give svaret på, om verden tror mere på Vladimir Putin eller Donald Trump, når det gælder spørgsmålet om, hvem der gør det mest rigtigt i forhold til de udenrigspolitiske forhold. Som … Læs mere

ECB referat viste bekymring for styrkelse af euroen

Udklippet herover stammer fra det netop udsendte referat af seneste pengepolitiske møde i ECB d. 19.-20. juli, og det viser, at det pengepolitiske råd var bekymret for en yderligere styrkelse af euroen. Det er sandsynligvis med til at sikre, at … Læs mere

Det britiske detailsalg steg 0,5% i juli

Det britiske detailsalg steg 0,5% i juli (de gule søjler). Tallet var bedre end forventet, men det betød dog alligevel, at den årlige udvikling dykkede til 1,5% (den hvide kurve).

Inflationen i eurozonen blev bekræftet på 1,3%

De endelige tal for inflationen i eurozonen i juli blev bekræftet på 1,3% (den hvide kurve). Det skete på baggrund af et fald i forbrugerpriserne på hele 0,5% over måneden (de gule søjler).

Igen stor forskel på den teoretiske udregning

Grafen herover viser den udregning af 3. kvartals BNP, som Atlanta afdelingen af den amerikanske centralbank har lavet. Den viser 3,8% vækstrate (den grønne linie). Det er væsentligt over de 2,7%, som er konsensus blandt økonomerne (den blå linie). Det … Læs mere

Kvartårlig oversigt over husholdningernes gæld

Grafen herover viser udviklingen i procentdelen af de forskellige amerikanske lånetyper, der er mere end 90 dages bagud med betalingerne. Som det fremgår, så er det især uddannelseslånene, som der er problemer med, idet over 11% er i alvorlig restance. … Læs mere

Et tydeligt eksempel på at uligheden øges i USA

Grafen herover stammer fra en artikel i New York Times, der klart viser, hvordan indkomstvæksten er skiftet i perioden fra 1980 til 2014. I 1980 (den grå linie) viser, at det var lavindkomstgruppen, der havde den største fremgang, mens det … Læs mere