Book et møde
book

Book et uforpligtende møde

Indtast venligst dine oplysninger, så kontakter vi dig hurtigst muligt!

Porteføljemanager /rådgiver

Michael Balsby

Book et foredrag med Svend Jørgen Jensen

Indtast venligst dine oplysninger og ønsket dato for foredrag, så kontakter vi dig hurtigst muligt og tager en snak om det.

Stifter, chefstrateg

Svend Jørgen Jensen

Står du med spørgsmål omkring din økonomiske situation?

Vi kan hjælpe dig videre

Kunderådgiver

Karl Skovgaard

Står du spørgsmål omkring økonomisk optimering af dit landbrug?

Vi kan hjælpe dig videre.

Kunderådgiver

Karl Skovgaard

Jeg vil gerne høre mere om:

Indtast navn, email og telefonnummer så kontakter vi dig hurtigst muligt

Måned: juni 2013

Landenes andel af eurozonens forbrugerprisindex

Posted af John Yde, 28. juni, 2013 - 13:23

Denne graf fra BloombergBriefs viser de enkelte landes andel af det samlede forbrugerprisindex i eurozonen. Det fremgår heraf, at de tyske inflationstal udgør mere end en fjerdedel af det samlede forbrugerprisindex for eurozonen.

Læs mere

Portugals budgetunderskud steg til 7,1% i de 12 måneder til udgangen af marts

Posted af John Yde, 28. juni, 2013 - 12:54

Bloomberg skriver, at det går den forkerte vej for det portugisiske budgetunderskud, der viser et underskud i forhold til BNP på 7,1% i de 12 måneder til udgangen af marts. Det skal sammenholdes med 6,4% ved årsskiftet. I årets første 3 måneder var budgetunderskuddet vokset…

Læs mere

Chokbølgen fra den russiske meteor gik 2 gange rundt om jorden

Posted af John Yde, 28. juni, 2013 - 12:41

BBC skriver på baggrund af et studie udgivet af Geophysical Research Letters, at den chokbølge, der fulgte med den meteor, der eksploderede over Rusland i februar, gik 2 gange rundt om jorden. Et udsnit af studiet på Geophysical Research Letters kan findes via linket herunder: Geophysical Research…

Læs mere

Det japanske PMI index steg til 52,3 og understøtter markedet

Posted af John Yde, 28. juni, 2013 - 12:36

Det japanske PMI index (hvid kurve) stiger fortsat og nåede i juni 52,3, hvilket er med til at understøtte aktiemarkedet (gul linie). Der er indtil videre også kun tale om en mindre korrektion nedad i USD/JPY kursen (grøn linie), hvilket yderligere er med til at…

Læs mere

Grækenlands detailsalg faldt 14,7% p.a. i april

Posted af John Yde, 28. juni, 2013 - 12:27

De seneste tal viser, at det græske detailsalg faldt med 14,7% p.a. Dette tal har været negativt siden midten af 2010 - altså nu i 3 år, som kurven herover viser. Hvis vi beregner et index på detailsalget med 2005=100, så er dette index nu…

Læs mere

Den disponible indkomst falder i UK

Posted af John Yde, 28. juni, 2013 - 10:42

Den reelle disponible indkomst i UK per person viser en faldende tendens efter at have bevæget sig sidelæns siden 2006 (den hvide linie). Der er på årsbasis tale om et fald på lidt over 1% (de gule søjler), men faktisk viser kurven et fald fra…

Læs mere

Den offentlige gælds situation i USA ser lidt lysere ud

Posted af John Yde, 28. juni, 2013 - 10:08

Det amerikanske budgetkontor har nu en mindre negativ vurdering på den offentlige amerikanske gæld i forhold til BNP end f.eks. i 2010, som det fremgår af grafen herover. Det skyldes en kombination af en reform af sundheds udgifterne, lave renter, lavere offentlige udgifter og højere…

Læs mere

Guldprisen fortsætter med at falde

Posted af John Yde, 28. juni, 2013 - 10:04

Grafen herover viser guldprisen i danske kroner siden bunden i 2000, hvor guldet altså også kostede 2000 kr. per. troy ounce (=31,1 gram). Det steg dog i løbet af de næste 10 år til det 5 dobbelte, men er nu faldet til under 7000, så…

Læs mere

Interaktivt BigMac index

Posted af John Yde, 28. juni, 2013 - 09:55

The Economist har lavet en interaktiv graf på basis af deres kendte BigMac index. Dette index går i grundtræk ud på, at man finder et produkt, som er ens på tværs af landegrænserne, og det er altså McDonalds BigMac burger. Man har brugt den som…

Læs mere

Investorer flygter ud af Emerging Market Funds

Posted af John Yde, 28. juni, 2013 - 09:47

Grafen herover viser iflg. Morgan Stanley, hvordan investorerne flygter ud af Emerging Market Funds. Søjlerne har siden maj vist en tiltagende negativ tendens samtidig med, at kurserne er faldet (den lyseblå linie).

Læs mere

Skal vi sikre din investering?

Kontakt os på 87 22 90 80 eller book et møde her!

Vi glæder os til at tale med dig.