Book et møde
book

Book et uforpligtende møde

Indtast venligst dine oplysninger, så kontakter vi dig hurtigst muligt!

Porteføljemanager /rådgiver

Michael Balsby

Book et foredrag med Svend Jørgen Jensen

Indtast venligst dine oplysninger og ønsket dato for foredrag, så kontakter vi dig hurtigst muligt og tager en snak om det.

Stifter, chefstrateg

Svend Jørgen Jensen

Står du med spørgsmål omkring din økonomiske situation?

Vi kan hjælpe dig videre

Kunderådgiver

Karl Skovgaard

Står du spørgsmål omkring økonomisk optimering af dit landbrug?

Vi kan hjælpe dig videre.

Kunderådgiver

Karl Skovgaard

Jeg vil gerne høre mere om:

Indtast navn, email og telefonnummer så kontakter vi dig hurtigst muligt

Kategori: FAQ

Hvordan fastsættes værdien (indre værdi) af investeringsbeviserne

Posted af Demetra, 8. februar, 2016 - 10:24

Indre værdi er bestemt af, hvordan kurserne udvikler sig på de værdipapirer, som investeringsforeningen har investeret i. Demetra Fondsmæglerselskab eller andre kan ikke påvirke indre værdi der beregnes af foreningens administrator, Nykredit Portefølje Administration. Prisen bliver udregnet 3 gange dagligt (kl. 10.00,  kl. 12.00 og…

Læs mere

Hvordan fastsættes købs- og salgskurs på investeringsbeviserne

Posted af Demetra, 8. februar, 2016 - 10:22

Selvom Investin Demetra er børsnoteret, er det ikke de normale udbud- og efterspørgselskræfter, der bestemmer kursen. For i modsætning til andre børsnoterede værdipapirer kan en investeringsforening udstede nye andele, hvis der er efterspørgsel, eller indløse andele, hvis investorer vil af med deres investeringsbeviser. Prisfastsættelsen tager…

Læs mere

Hvor stort et beløb kan jeg købe i netbanken?

Posted af Demetra, 8. februar, 2016 - 10:22

Der er ingen begrænsning på, hvor stort et beløb, der kan handles. Der er kun forskel på, hvilken handelstype, du bruger i din netbank. Ved et større handelsbeløb kan det være nødvendigt at lave en’markedskursordre’ eller ’limiteret ordre’ i din netbank. Du kan også få…

Læs mere

Hvad er sikkerheden for mine penge?

Posted af Demetra, 8. februar, 2016 - 10:21

Administrationen af investeringsforeningen varetages af Nykredit Portefølje Administration, der sikrer at alt gældende lovgivning fra Finanstilsynet bliver overholdt. Deriblandt din investorbeskyttelse. Derfor er investeringen lige så sikker som alle andre danske investeringsforeninger. Alle værdier opbevares og overvåges desuden af depotselskabet, der for Investin Demetra er…

Læs mere

Nykredit forvalter ’Investin’ – er det ikke Demetras egen investeringsforening?

Posted af Demetra, 8. februar, 2016 - 10:19

En investeringsforening er en selvstændig juridisk enhed med egen bestyrelse. Investin Demetra er en del af Investeringsforeningen Investin, som Nykredit Portefølje Administration (NPA) administrerer. I denne afdeling fastlægger Demetra Fondsmæglerselskab strategi og står for alle køb og salg af aktier og obligationer. NPA står for…

Læs mere

Skiftes der ofte strategi i Investin Demetra?

Posted af Demetra, 8. februar, 2016 - 10:19

Investeringsstrategien baserer sig på langsigtede modeller. Det betyder at der typisk er lang tid imellem handlerne i Investin Demetra. Der kan dog forekomme signaler med kortere tidsintervaller som vi naturligvis er nødsagede til at følge. Demetra Fondsmæglerselskab har ingen interesse i at Investin Demetra omsætter…

Læs mere

Er det ikke ren spekulation at gå ind og ud af aktier?

Posted af Demetra, 8. februar, 2016 - 10:19

Mange har en holdning om at man skal "købe og beholde" aktier. Tankegangen bag dette bygger på at aktier over tid bliver mere værd. Derfor er det en attraktiv strategi. Der kan ind i mellem bare være perioder hvor den strategi ikke virker. Vi mener…

Læs mere

Går jeg ikke glip af afkast når foreningen er ude af aktier?

Posted af Demetra, 8. februar, 2016 - 10:17

Investeringsstrategien bygger på langsigtede modeller, der har bevist deres værd over tid. Det betyder også at vi ind i mellem helt går ud af aktier. Nogle investorer er bange for at miste afkast ved at forlade aktier, men vi mener det er vigtigt at forsvare…

Læs mere

Også til virksomhedsordningen?

Posted af Demetra, 8. februar, 2016 - 10:17

Investin Demetra udbetaler ikke udbytte og derfor kan du også investere i den for midler i virksomhedsordningen (VSO). Se evt. mere her.

Læs mere

Er det ikke svært at komme ind og ud?

Posted af Demetra, 8. februar, 2016 - 10:16

Man ser tit store spreads og lav omsætning på investeringsforeninger. Er det ikke også tilfældet for Investin Demetra? Vi har indgået en aftale med Jyske Bank som marketmaker i foreningen. Det betyder de altid stiller priser på Investeringsforeningsbørsen/Nasdaq OMX for et vist beløb. Det gælder også…

Læs mere

Skal vi sikre din investering?

Kontakt os på 87 22 90 80 eller book et møde her!

Vi glæder os til at tale med dig.